Freelance projectmanager

Hi! Ik ben Felix.
Uw bouwkundig projectmanager

Heeft u hulp nodig bij uw bouwprojecten?

01
Ondersteuning

 • Ondersteuning bij uw bouwkundige projecten, vastgoed- of contractbeheer.

02
Advisering

 • Inmeten hoeveelheden
 • Conditiemeting
 • Vastgoedbeheer
 • Contractbeheer

03
Projectmanagement

 • Programma van eisen
 • Kostenramingen
 • Offerteaanvraag en aanbesteding
 • Projectmanagement
04
Projectbegeleiding

 • Directievoering
 • Toezicht houden

+
Opdrachtgevers
+
Projecten afgerond
+
Werkervaring

Inmeten hoeveelheden

Door opname op locatie en/of het inmeten van bouwtekeningen kunnen wij van uw gebouw(en) de bouwdelen en onderdelen bepalen en hiervan de hoeveelheden inmeten. Dit kan als basis gebruikt worden voor de conditiemeting en uw meerjarenonderhoudsraming.

Conditiemeting

Conform de norm NEN 2767 is conditiemeting het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

Zo’n conditiemeting is een soort ‘checklist’ waarmee de technische staat van een gebouw of infrastructureel bouwdeel kan worden gemeten. Dat gaat dus volgens NEN 2767.

Het nauwkeurig in kaart brengen van de technische staat van uw vastgoed is de basis voor uw effectief beheer en onderhoud.

Vastgoedbeheer

Het organiseren van de vastgoedportefeuille en het centraliseren van het vastgoedbeheer staat bij onze opdrachtgevers hoog op de agenda. Het op orde brengen van de vastgoedportefeuille begint met een uitgebreide inventarisatie van het totaal aan gebouwen en gronden.

Wat is de verdeling in kosten en uitvoering van al het planmatig-, groot-, correctief, preventief, klachten en mutatieonderhoud van uw vastgoed? Na de inventarisatie hiervan volgen nog meer stappen om te komen tot een professioneel vastgoedbeheer.

Contractbeheer

Ik kan voor u uw bestaande contractbeheer inventariseren en inzichtelijk maken, waarin duidelijk wordt hoe uw organisatie daadwerkelijk in de praktijk functioneert. Zo wordt inzichtelijk hoe de contracten naar de aannemers zijn opgesteld (o.a. klopt dit met het organisatiebeleid, voldoen de gevraagde werkzaamheden aan de vigerende wet- en regelgeving, etc.) en hoe de kosten per onderhoud zijn onderverdeeld.

Op basis hiervan kan ik in gezamenlijk overleg u adviseren in het optimaliseren van het contractbeheer.

Projectmanagement

Bij projectmanagement staat doorgaans het managen van het proces voorop. Maar dit volstaat volgens mij niet bij huisvestings-, onderhouds-, renovatie-, duurzaamheids- en (her)inrichtingsprojecten.
Mijn meerwaarde is dan ook om u te onderteunen in verwachtingsmanagement, overzichtelijke rapportages voor controle en invloed op het project, meedenken in optimale oplossingen en duidelijke en heldere communicatie in woord en geschrift Daarnaast kunt u bij mij ook terecht voor advisering en projectbegeleiding.

Directievoering

Met de realisatie van een project breekt er een belangrijke fase aan. Alle disciplines en specialismen worden fysiek bij elkaar gebracht om de (specifieke en unieke) projectdoelstelling ook daadwerkelijk te realiseren. Een vaak éénmalig samenwerkingsverband van adviseurs en aannemers, ieder afzonderlijk geselecteerd op prijs en kwaliteit.

Zij hebben verschillende belangen die niet altijd stroken met het belang van de opdrachtgever of de eindgebruiker. De voortgang en de kwaliteit van het bouwproject moeten echter altijd prevaleren boven de individuele belangen.

Tijdens de uitvoering is de directievoerder samen met de toezichthouder verantwoordelijk voor de dagelijkse en onafhankelijke aansturing in dit proces, en zij stimuleren namens de opdrachtgever de verschillende partijen om met elkaar de optimale prestatie te leveren.

Dat vraagt om duidelijk en sterk leiderschap. Ik stuur vanuit mijn kennis van en ervaring in de bouw proactief op verbinding tussen partijen, ben kritisch op de kwaliteit van het eindresultaat en op vermeende meerkosten.

Toezicht houden

Bouwkundig toezicht is de controle tijdens de bouw werkzaamheden.

In de bouw geldt dat zonder controle op afspraken en kwaliteit, het gewenste resultaat vaak niet wordt bereikt. Hierbij geldt: “Voorkomen is beter dan genezen.”

Aannemers zijn gecertificeerd en de (door adviseurs) geformuleerde uitgangspunten worden geacht duidelijk te zijn. Toch blijkt nauwgezette controle nodig te zijn. Niet alleen de opdrachtgever maar ook de overige bouwpartners hebben hier baat bij. Ik kan namens u als opdrachtgever bouwkundig toezicht houden op uw project.

Het uitgangspunt hierbij is dat alle betrokken partijen de overeengekomen kwaliteit nastreven. Maar al te vaak blijkt dat juist ten aanzien van kwaliteitsbeleving grote verschillen bestaan tussen de betrokkenen. Een van de factoren daarbij is dat bouwen in de meeste gevallen wordt uitgevoerd door diverse partijen, die elk op hun eigen wijze invulling geven aan resultaat, zekerheid, kwaliteit en imago. Juist het feit dat elk bouwproces en ieder bouwwerk uniek is qua omvang, organisatie, complexiteit, tijdspad en budget vraagt dit om een adequate en continue afstemming.

Tijdig en helder overleg tijdens de uitvoeringsfase en gestructureerde documentatie zijn van doorslaggevend belang.

75%

SEO & Marketing

43%

Keywords Results

66%

Google Analytics

15%

Off Page SEO

Felix Dijkmans

Felix Dijkmans

Senior projectmanager
Freelance projectmanager

Felix Dijkmans

Ik ben Felix Dijkmans. Een enthousiaste, ervaren en gedreven projectmanager die uw projectteam kan komen versterken. Ik heb ruime ervaring in het managen van projecten in de nieuwbouw, renovatie, onderhoud, woningverbetering en duurzaamheid. Van initiatieffase tot en met de nazorgfase.

Ik neem graag de leiding en de verantwoordelijkheid en zorg met enige humor en respect voor een ieder met hun soms tegenstrijdige belangen, dat de projecten succesvol worden afgerond conform het programma van eisen en binnen de gestelde tijd en budget. Uiteraard draag ik er ook zorg voor dat de mogelijke risico’s binnen het project zoveel mogelijk worden beperkt en als die zich toch voor doen adequaat worden opgelost.

Ervaren bouwkundig projectmanager met een bewezen geschiedenis van werken bij woningcorporaties en in de ziekenhuis- en gezondheidssector. Daarnaast vaardig in PHP, web design, beeldbewerking, Visual Basic for Applications (VBA) en Microsoft Excel. Sterke programma- en projectmanagementprofessional met een bouwkundig bachelorsdiploma.

14 jaar ervaring bij woningcorporaties en 2 jaar in de ziekenhuis- en gezondheidssector. Bewezen ervaring in projectmanagement van kleinschalige alsmede grootschalige onderhouds-, verduurzamings- en renovatieprojecten, inventarisatie en advisering van contractbeheer en brandveiligheid, opstellen MJOP’s en projecten voor gebiedsontwikkeling.

Ik bezit eigenschappen die ik vind dat een projectmanager moet hebben, zoals goed kunnen luisteren, goed kunnen organiseren, proactief, detailgericht, effectief kunnen communiceren, gestructureerd kunnen werken, kunnen delegeren, kunnen anticiperen bij problemen, flexibel en drukbestendig.

Geef uw projectmanagement met een gerust hart uit handen en huur mij in.

Ik zorg voor het realiseren van uw projectdoelstellingen. Ik benader elke opdracht als een nieuwe uitdaging en zorg er voor dat de projecten binnen 

tijd en budget worden gerealiseerd. Uw projectdoelstellingen zijn mijn prioriteit. Ik zet mij in om het maximale uit uw opdracht te halen.

Ervaar de rust wanneer u weet dat uw project succesvol verloopt en uw projectdoelstellingen worden gehaald.
Keyword Research 70%
Keyword Research 70%
Keyword Research 70%
Projecten

Mijn afgeronde en huidige projecten

Bekijk hier al mijn afgeronde en huidige projecten.

Bouwkundige projecten

Projectbeheersing

De kern van het projectmatig werken is het sturen op een van te voren overeengekomen resultaat. Als het op te leveren resultaat helder is, kan het uit te voeren werk geïnventariseerd worden. Soms is het raadzaam om dat werk te faseren. Om te zorgen dat het project stuurbaar is en dat het resultaat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever, moeten er afspraken worden gemaakt over de beheersing van het project in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. En worden er beslismomenten voor de opdrachtgever vastgesteld.

Breng uw project
naar een hoger niveau!

Maak de juiste keuze voor uw project.
Bel mij!

Huur mij direct in!

  Klantenervaringen

  Wat men
  zegt over
  mijn diensten

  Pro-actief en een bijzonder creatieve vrije denker
  "Felix is een gedreven projectmanager, pro-actief. Een bijzonder creatieve vrije denker die naast belangen voor de eigen organisatie, gericht is op de belangen van andere partijen. Hij vindt de verbinding door samen te werken."
  Erik Blauwgeers
  Manager onderhoud
  Hard gewerkt en veel gelachen
  "Ik heb met Felix aan diverse mooie projecten gewerkt. We hebben daarbij hard gewerkt en veel gelachen. Maar bovenal: we hebben bij elk project het beste resultaat voor de opdrachtgever behaald!"
  Marjory van Lente
  Projectmanager
  Duidelijke en kritische analytische aanpak
  "Felix heeft een duidelijke en kritische analytische aanpak. Wat ik sterk aan hem vind is dat hij een probleem stukje voor stukje uiteenrafelt in behapbare stukken."
  Mark van Otterlo
  Manager bedrijfsbureau
  Resultaatgericht, denkt strategisch en planmatig en bezit een onwaarschijnlijk doorzettingsvermogen
  "Hij is zeer resultaatgericht, denkt strategisch en planmatig en bezit een onwaarschijnlijk doorzettingsvermogen om het eenmaal gekozen doel te halen. Felix is in staat om zeer invoelend en aftastend te werk te gaan."
  Renate Schumacher
  Manager onderhoud
  Sterke persoonlijkheid die recht op zijn doel afgaat
  "Met Felix heb ik als projectmanager diverse keren mogen sparren. Ik heb hem leren kennen als een sterke persoonlijkheid die recht op zijn doel afgaat. Hij kan snel schakelen en is zeer gedreven. Als projectmanager staat hij zijn mannetje."
  Sebastiaan Knaepen
  Projectmanager
  Plezierig samenwerken.
  "Met Felix is het plezierig werken. Samen met de mensen regelt hij de dingen en behaalt zijn resultaten. Zijn kracht is zijn creativiteit en het op een andere manier naar de zaken kijken. Hij put uit een brede ervaring en deelt deze."
  Stijn van den Ouden
  Projectleider
  Een professionele en gedreven projectmanager.
  "Ik heb Felix leren kennen als een professionele en gedreven projectmanager. Zijn kracht is zijn situationeel leiderschap waarmee hij de regie over het project blijft behouden. Ook in complexe situaties en politiek gevoelige omgevingen."
  Mathijs Houdijk
  Teamleider projecten
  hoe te beginnen

  Enkele eenvoudige stappen
  voor een succesvol project

  arrow
  01
  Team samenstellen

  Bij dit proces gaat het erom een projectteam samen te stellen en personen in staat te stellen effectief te laten samenwerken. Dit vraagt om leidinggevende vaardigheden van de projectmanager. Het vergt ook bereidheid van de projectteamleden om bij eventuele conflicten constructief samen te werken. Een conflict kan o.a. ontstaan vanwege soms tegenstrijdige belangen.

  arrow
  02
  process2
  Projectorganisatie

  Bij dit proces wordt aandacht besteed aan het vaststellen en vastleggen van de taken en bevoegdheden van alle projectteamleden. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij gedurende de looptijd van het project betrokken blijft bij het project.

  03
  process3
  Creëeren van draagvlak

  Voor een projectmanager staat het opleveren van een door de opdrachtgever gewenst resultaat centraal. Dit resultaat moet de opdrachtgever helpen bij het door hem of haar beoogd doel dichterbij te brengen. Om een project in haar omgeving te laten landen, is er draagvlak nodig van betrokkenen. De projectmanager zorgt voor het tijdig, actief en gericht betrekken van de omgeving.

  Blogs

  Mijn laatste blogs

  Our campaigns get your business in front of the right people at the
  right time to increase organic traffic and boost engagement.
  contact details

  Aarzel niet om contact met mij op te nemen

  Bent u na het lezen van de informatie inmiddels nieuwsgierig geworden hoe ik ook uw project succesvol kan laten verlopen? Neem dan gerust contact met mij op of kom op elk gewenst moment langs, dan bespreken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

  Adres

  Van der Hoevenplein 115, 3072 MK Rotterdam

  mailadres

  felix.dijkmans@d-pb.nl

  Telefoon

  06-20468591

  neem contact op

  Klaar om ondersteund te worden?

  Vul het onderstaande formulier in om een vrijblijvende offerte te ontvangen voor mijn diensten. Selecteer hieronder in welke diensten u geïnteresseerd bent en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.


   Veelgestelde vragen

   Wat is projectmanagement?

   Projectmanagement is de term die gaat over het efficiënt beheersen van projecten. Het op een slimme manier beheren van projecten is van belang voor elke organisatie die projectmatig werkt.

   De voordelen van goed projectmanagement?

   Je organisatie wordt efficiënter en zal daardoor sneller en met een hogere kwaliteit de doelstellingen bereiken.

   Over het algemeen bestaat het uitvoeren van een project uit enkele fases. Van voorbereiding en planning tot uitvoering en afronding. Toch moet er bij ieder project worden gezocht naar een passende werkwijze. Daar ligt de uitdaging voor de projectmanager!

   Welke projectmanagementmethoden zijn er?

   Voor het management van een project bestaan er nogal wat methoden. Veel aanpakken van projectmanagement hebben soortgelijke kenmerken en hanteren dezelfde uitgangspunten.

   Overeenkomsten
   Een aantal kenmerken die projectmanagementmethoden gemeen hebben:

   Denken en handelen vanuit een resultaat,
   Scheiding van de verantwoordelijkheid voor doel en resultaat,
   Vooraf bepalen en vastleggen van het uit te voeren werk,
   Eerst denken, dan doen,
   Gericht op samenwerking en niet op onderhandeling,
   Evenwicht tussen mens en methode,
   Tussentijds kiezen voor stoppen of doorgaan,
   Vroegtijdig betrekken van gebruikers en beheerders bij het project,
   Toetsing van de voortgang van het project.

   Methoden
   Er bestaan verschillende projectmanagementmethoden. Een aantal voorbeelden zijn: EVO, IPMA, OPEN, PRINCE2 en PMBoK. In de ICT kennen we ook een aantal projectmanagementmethoden, zoals Agile en Scrum. Deze zijn gericht op softwareontwikkeling. Iedere methode heeft verschillende principes, thema’s en processen die de basis vormen van de projectmanagementmethode.

   Wat zijn de kernwaarden van projectmanagement?
   1. Transparantie (ook over dingen die onzeker of risicovol zijn)
   2. Betrouwbaarheid (dus “afspraak is afspraak”)
   3. Gefaseerde, gestructureerde aanpak
   4. Plannen, meten en controleren van projectvoortgang op basis van ‘meetbare waarden” (dus geen ‘vaagheid’)
   5. Eerst denken dan doen (planmatig werken)
   Hoe vaak mislukken projecten?

   Hier vind je in verschillende studies verschillende getallen over maar kijk niet verbaasd op als die in lijn liggen met: 2/3 van de projecten gaan over het budget heen en gemiddeld duren projecten 2x zo lang dan gepland. Lastig aan deze getallen is de vraag wanneer je een project als ‘mislukt’ beschouwt. Is een project dat langer duurt mislukt? Is het mislukt omdat het duurder is geworden? Als mensen niet tevreden zijn met het resultaat? En als er halverwege besloten is om het project uit te breiden waardoor het later klaar was, is het dan nog steeds mislukt?

   Verder spelen bij met name grote projecten politieke elementen een rol. Is het project van de aanleg van de Noord/Zuidlijn een mislukt project? Is de invoering van het VMBO onderwijs gelukt of mislukt? Is het plaatsen van windmolens voor de kust van IJmuiden een succes of niet? Afhankelijk van de politieke kleur zal het antwoord positief of negatief zijn. De beeldvorming tenslotte in de media helpt ook niet. Het is niet erg interessant nieuws om te schrijven over een project dat binnen budget en op tijd klaar was.

   Maar gezien de statistieken en beeldvorming mogen we zeker concluderen dat projecten doen een uitdagende bezigheid is!

   Call Now ButtonBel mij meer info en offerte